Bestel voor 14 december a.s. voor aflevering op 24 december.

Made in Belgium

Privacy

De nv FOTOcom - 13, rue du Commerce, B-1400 Nivelles "FOTOcom", werkt als uitgever van deze site met bepaalde persoonsgegevens.

Maakt u gebruik van diensten als het afdrukken van digitale foto’s of het maken van fotoalbums online, dan worden uw gegevens (zoals uw naam, voornamen, adres, foto’s, …) door ons gebruikt bij het beantwoorden van uw vragen en voor de uitvoering van de gevraagde diensten. Om een efficiënte dienstverlening mogelijk te maken vragen wij u om volledige, exacte en bijgewerkte informatie te verstrekken. Andere persoonsgegevens die nodig zijn voor de uitvoering van onze diensten (zoals wachtwoorden toegekend in het kader van de dienst online albums en de editor), worden door FOTOcom uitsluitend verwerkt om de levering van deze diensten te waarborgen.
FOTOcom gebruikt de verstrekte e-mailadressen in het kader van online albums om naar de bezitters van deze adressen een URL-toegang naar de pagina’s van dit album te sturen en om hen toegang te geven.

In het algemeen worden alle gegevens die u via deze site verstrekt uitsluitend gebruikt voor het beantwoorden van uw vragen.

FOTOcom bewaart de gegevens over de levering van een bestelling van afdrukken van digitale foto’s gedurende een jaar na uw laatste bestelling. Daardoor hoeft u uw gegevens niet bij elke bestelling opnieuw te verstrekken. U kunt deze gegevens bij elke bestelling wijzigen om ze bij te werken.

FOTOcom bewaart de gegevens van haar klanten tevens om hen informatie te sturen over diensten of producten die verband houden met de diensten of producten die eerder zijn geleverd. FOTOcom informeert u over deze intentie bij het registreren van de gegevens. U kunt op ieder gewenst moment besluiten dat u deze informatie niet langer wenst te ontvangen door ons eenvoudig een e-mail te sturen.

U hebt het recht om FOTOcom te verzoeken een kopie te verstrekken van de persoonsgegevens die u aangaan. In voorkomend gevallen kunt u per e-mail correctie van de gegevens aanvragen.

Om het beheer van de persoonlijke gegevens te vergemakkelijken, raden wij u aan hiervoor het specifieke adres te gebruiken onder "contact" of de gegevens zelf te wijzigen tijdens het online bestellen van afdrukken van digitale foto’s."

Deze site maakt gebruik van Google Analytics, een webanalyse service van Google Inc. ('Google'). Google Analytics maakt daarvoor gebruik van z.g. cookies, tekstbestanden die in uw computer worden opgeslagen en het gebruik van de site analyseren. De gegevens die door de cookies worden gegenereerd betreffen het gebruik van de website (via uw IP-adres) en worden verzonden aan en opgeslagen door Google op haar servers in de VS. Google gebruikt deze informatie om het gebruik van de site te evalueren, om activiteitenrapporten samen te stellen voor de uitgever van de site en om andere diensten te verlenen met betrekking tot de site en het internet gebruik. Google kan wettelijk worden verplicht deze gegevens aan derden te verstrekken. Google zal in geen geval uw IP adres met andere gegevens die door Google worden verzameld in verband brengen. U kunt het gebruik van cookies uitschakelen door in uw browser software de betreffende instellingen te wijzigen. Dit kan echter bepaalde functionaliteiten van deze website nadelig beïnvloeden. Door gebruik te maken van deze wesite stemt u er uitdrukkelijk mee in dat uw gegevens in algemene zin door Google worden gebruikt op de bovengenoemde wijze.

Deze website maakt ook van cookies gebruik als u foto's aan de FOTO.com servers verstuurd. Door deze technologie kunt u de verbinding met de site verbreken en toch automatisch de reeds verstuurde beelden terugvinden tijdens een volgend bezoek. De cookies hebben een levensduur van 5 dagen en worden na elk bezoek aan de website vernieuwd. Daarna laten de cookies geen enkel spoor na in uw computer.